top of page

hvorfor hjælper vi?

 

Vi hjælper, fordi der er et behov. Mange mennesker i Nordthailand har AIDS, og mange mennesker er døde af AIDS. Det efterlader mange børn, bedsteforældre og syge forældre, der skal overleve under meget barske vilkår. De kæmper for at have råd til mad og daglige fornødenheder, og det kan være meget svært at finde penge til at lade børnene gå i skole.

 

Vi hjælper, fordi vi ønsker ved betingelsesløs kærlighed og Guds kraft at bryde den onde cirkel af sårbarhed, som AIDS ofre står i. Når der er AIDS i familien, bliver både forældrenes og især børnenes situation meget sårbar.

 

Vi hjælper, fordi vi ønsker, at alle mennesker skal opleve Guds ubetingede kærlighed og omsorg gennem et medmenneske, som ikke fordømmer dem uanset deres baggrund, religion og livssituation.

 

Vi hjælper, fordi børn har brug for nogen, der kæmper for deres sag.

AIDS Care giver børnene nyt håb

 

At have mistet sine forældre på grund af AIDS giver mange af børnene problemer. De er ofte forvirrede og har mistet mål med livet og har en meget lav selvopfattelse. De har ofte problemer med deres skolegang og uddannelse.

 

AIDS Care forsøger at give disse børn og unge et nyt syn på dem selv og deres situation. Vi lærer dem, at de er værdifulde i Guds øjne, og at Han har en plan og et mål for deres liv.

Forskellen mellem bedsteforældrenes og børnebørnenes alder og kulturelle baggrund skaber en lang række problemer og konflikter. Her forsøger AIDS Care at hjælpe begge parter bl.a. med rådgivning, undervisning og kurser.

 

Vore husbesøg er af allerstørste betydning. Her får vi også mulighed for at dele Guds kærlighed og omsorg for familien.

 

Ved at være med til at sikre børnenes skolegang og uddannelse giver vi børnene nyt håb for fremtiden. De må i en forholdsvis ung alder overtage deres døde forældres forsørgerpligt overfor bedsteforældrene. Derfor er skolegang og uddannelse vigtig.

AIDS-ramte børn hjælpes i hjemmet

 

AIDS Care hjælper og støtter børn, som er blevet AIDS-ofre, til at forblive i deres hjem og nærmiljø så lang tid, det er muligt.

 

De fleste af "vore" børn er raske, men ca. 80% af dem har mistet den ene eller begge forældre på grund af AIDS. De bor nu oftest hos deres bedsteforældre, som i en høj alder ikke blot er blevet forsørgere for ét eller flere børnebørn, men samtidig har mistet det barn, som skulle sikre deres økonomiske underhold.

 

Dette sætter mange bedsteforældre i en desperat økonomisk situation, og her er AIDS Cares økonomiske hjælp til skolegang og uddannelse af stor betydning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

bottom of page