top of page

Hvordan hjælper

Aids Care?

 

 

Hvert sted, AIDS Care arbejder, har en lokal projektleder, som har et antal volontører tilknyttet. Sammen besøger de børnene og hjemmene for at se, hvordan situationen i hjemmet er. Vi medbringer altid lidt basis madvarer til hjælp i akutte situationer.

Sammen kan vi så dele de problemer og udfordringer, som den enkelte familie befinder sig i. Vi får på denne måde også mulighed for at dele evangeliet og bede for familien.

 

Vi ønsker at hjælpe og støtte børn, som er blevet AIDS ofre, til at forblive i deres hjem og nærmiljø så lang tid, det er muligt.

 

Nogle af 'vores' børn er raske, men deres mor har AIDS. Faderen er allerede død af AIDS, og det er moderen, som er alene tilbage med ansvar for børnene og økonomien. I mange tilfælde er begge forældre døde og forsørgerpligten påhviler ofte gamle bedsteforældre, en tante eller andre familiemedlemmer. Andre af 'vores' børn har HIV/AIDS, og vi hjælper med at sikre at disse børn får livsforlængende medicin, og vi holder øje med deres helbredstilstand.

 

Vi støtter AIDS-ramte børn og familier på forskellig måde:

 

Økonomisk

Vi støtter børnenes skolegang økonomisk, så de får en grundskoleeksamen og en videre uddannelse. Derved bliver de i stand til at forsørge sig selv og deres forældre/bedsteforældre.
Selvom undervisningen er gratis, skal der betales for skolebøger, uniformer og sko samt skolemad og transport til og fra skole.

 

Disse udgifter er det ofte umuligt for en AIDS-ramt familie at klare selv. Moderens helbred er ofte dårligt, og da hun er HIV-positiv, er muligheden for at finde arbejde, meget ringe. Bedsteforældre er oftest blevet for gamle og er nedslidte. Uden en grundlæggende skolegang som basis er det ikke svært at forstille sig disse børns fremtid. Ord som børneprostitution, gadebørn osv. er alt for velkendte.

 

 

Basale fornødenheder
Nærende god mad og masser af vitaminer er vigtige for et barns indlæringsevne og grundlæggende helbredstilstand. I stedet for direkte økonomisk hjælp yder vi derfor støtte i form af vitaminrigt mælkepulver og andre vigtige fødevarer.Vi har løbende et lager af brugt tøj, legesager m.m. som vi vasker og reparerer, og som vi derefter giver til fødselsdage, jul, børnenes dag etc.

 

Kærlighed og omsorg
Familier, som bliver ramt af AIDS, bliver ofte udstødt af den nære familie og det omkringliggende samfund. Derfor er besøg, hvor vi giver omsorg, kærlighed, forståelse og opmuntring af stor betydning.

Vi besøger alle familierne op til flere gange om måneden og er i løbende kontakt med dem.

Støtte med livsforlængende medicin

Da vort mål er at et barn skal kunne forblive i sit hjem og nærmiljø så lang tid som overhovedet muligt, yder vi i visse tilfælde økonomisk støtte til køb af livsforlængende AIDS-medicin.

Det er vores vurdering, at hvis vi kan holde en AIDS-syg mor i live og rimelig rask i endnu nogle år, er det til det bedste for barnet og dets videre udvikling. Der kan i dag fås forskellige typer af AIDS-medicin, som er produceret i Thailand, og som derfor er økonomisk overkommelig.

Som thailandsk statsborger er der adgang til gratis livsforlængende medicin. Mange af de stammefolk, AIDS Care arbejder med, er ikke thailandske statsborgere og har dermed ikke adgang til livsforlængende medicin. AIDS Care betaler derfor ofte for sygehusbehandling og den nødvendige medicin. Vi sørger for, at børnene kommer til læge/sygehuset, når det er nødvendigt.

 

Hjælp til selvhjælp
AIDS Care har oprettet et handicraftprojekt, hvor der produceres kort og gaveartikler. Dette projekt genererer en indkomst til de AIDS-ramte mødre og bedstemødre. Samtidig anvendes overskuddet fra salg af disse ting til at støtte nogle af børnenes videregående uddannelse.

Se Handicraft projekt

Råd og vejledning
Via AIDS Cares Outreach-arbejde giver vi i stor udstrækning råd og vejledning omkring AIDS-medicin, mulige støtteordninger fra offentlige myndigheder, udfyldning af nødvendige papirer m.m.

 

AIDS Cares thailandske medarbejder deltager til stadighed i kurser for at holde sig opdateret med de sidste nye udviklinger og muligheder på disse områder. Samtidig er samarbejdet med den lokale læge en vigtig ressource på dette område.

Vi underviser om AIDS og beskyttelse mod AIDS på lokale skoler, i kirker og andre forsamlinger.

 

Lørdagssamlinger

De fleste af de steder, AIDS Care arbejder, holder vi lørdagssamlinger, hvor børnene kommer til fællesskab, sang, leg, engelskundervisning, søndagsskole/bibelundervisning og ungdomsarbejde.

 

Disse samlinger giver børnene fællesskab med andre i deres egen situation. Det er en stor hjælp for børnene ikke at føle sig alene i den situation, de er i. De oplever et afbræk i en ellers svær hverdag, og de møder voksne, som tager sig tid til dem og deres problemer.

 

Deltagelse er 100% valgfri, og der er ingen krav om deltagelse i vore lørdagssamlinger for at modtage hjælp fra AIDS Care. Vi oplever dog, at de allerfleste børn gerne vil komme. De oplever AIDS Care som en stor familie.

bottom of page